Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

Warta

WARTA TO SYMBOL POLSKICH UBEZPIECZEŃ

Wszechstronne nastawienie na potrzeby klientów Najważniejsze dla nas są potrzeby klientów w odniesieniu do rynków, na których działamy. Każdego klienta traktujemy z szacunkiem – patrzymy na niego przez pryzmat jego wszystkich potrzeb. Dotyczy to zarówno klientów zewnętrznych – sieci dystrybucji i klientów docelowych, jak i wewnętrznych – współpracowników. Naszym celem jest wykorzystanie wspólnych możliwości przy jednoczesnym zrównoważonym respektowaniu poszczególnych interesów.  

Wzajemne zaufanie i otwarta komunikacja Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady są stosowane przez wszystkie jednostki Grupy wobec partnerów biznesowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych grup interesów. Dzielimy się doświadczeniami, które w rezultacie pozwalają nam na wspólne wypracowanie lepszych rozwiązań. Współpracujemy ze sobą w sposób konstruktywny na zasadach partnerskich. Koncentrujemy się na wspólnej misji. W kontaktach z innymi wykazujemy szacunek i zrozumienie, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy.
 
W ramach współpracy z Firmą Warta oferujemy także produkty sprzedawane pod marką HDI