Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

Ubezpieczenia na życie

ubezpieczenie z Funduszem

"Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć." Seneka

Co nas wyróżnia:
- dostęp do ponad 100! funduszy inwestycyjnych poprzez 20 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,
- możliwość inwstowania na całym świecie we wszystkie możliwe branże (np. biotechnologia, górnictwo, telekomunikacja, budownictwo),
- różne strategie inwestycyjne (fundusze gwarantowane, bezpieczne, zrównoważone, akcyjne),
- elastyczność, produkt dopasowany do potrzeb i możliwości.

Możliwość rozszerzenia o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:
- śmierci,
- śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- pobytu w szpitalu,
- trwałej utraty zdrowi a w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- poważnego zachorowania,
- całkowitej niezdolności do pracy (Towarzystwo przejmuje opłacanie składek).

Korzyści:
- niskie wpłaty regularne,
- możliwość utrzymania polisy bezskładkowo po drugim roku,
- natychniastowy dostęp do środków z wpłat dodatkowych,
- częściowe wypłaty z polisy,
- możliwość wielokrotnej zmiany sumy ubezpieczenia,
- możliwość zmiany skadki regularnej, także obniżenie jej,
- możliwość okresowego zawieszenia opłacania składki regularnej już po 2 latach, bez konieczności wstecznego uregulowania po wznowieniu,
- możliwość wpłat dodatkowych w każdym momencie
- pełny dostęp do szczegółów ubezpieczenia przez portal Klienta mojaCompensa.pl
pokaż

Ubezpieczenie Termiowe na Życie

"Żyj w czasie - niezależny od czasu." Seneka Młodszy

Jest indywidualnym ubezpieczeniem terminowym na życie. Jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Wykupując takie ubezpieczenie zyskujesz:

- bezpieczeństwo dla Twojej Rodziny - w przypadku śmierci, wypłacimy wskazanej przez Ciebie osobie umówioną sumę ubezpieczenia,
- nie płacisz podatku - świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym.

Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe gwarantujące:

- w razie poważnej choroby, wypłatę świadczenia w umówionej wysokości,
- w przypadku całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, przejęcie opłacania składek przez Compensę,
- w razie trwałej utraty zdrowia, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wypłatę części sumy ubezpieczenia, proporcjonalnie do stopnia utraty zdrowia,
- w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłatę dodatkowej sumy ubezpieczenia,
- możliwość gromadzenia dodatkowego kapitału w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

 

Tego typu polisy doskonale sprawdzają się w przypadku zabezpieczenia kredytu

pokaż

GWARANCJA RENTA

"Bogatym nie jest ten kto dużo zarabia, ale ten kto dużo oszczędza". John D. Rockefeller

Gwarancja Renta to ubezpieczenie dla osób, którym zależy na wzmocnieniu finansowego bezpieczeństwa w emerytalnym okresie życia.
Ubezpieczenie to gwarantuje regularne wypłaty świdczeń do końca życia.

Co nas wyróżnia:
- Dożywotnia gwarancja
Już w chwili zawierania umowy Ubezpieczony zna minimalną wartość swojej renty, którą będzie otrzymywał regularnie do końca życia.
- Waloryzacja i udział w zysku
Dzięki corocznej możliwości waloryzacji składki oraz przyznanym udziałom w zysku, Ubezpieczony większa swoją przyszłą rentę.
- Wpłata składek
Ubezpieczający sam podejmuje decyzję o częstotliwości opłacania składek (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie).
- Kiedy rozpocząć?
Ubezpieczonym może być każda osoba w wieku od 0 do 55 lat.
- Świadczenia
Wypłata renty Ubezpieczonemu trwa do końca jego życia. Przy wyborze wariantu z okresem gwarantowanej wypłaty renty w przypadku śmierci Ubezpieczonegow tym okresie, renta będzie wypłacana do końca okresu gwarantowanego, który wynosi 15lat, wskazanemu w polisie Uposażonemu.
Ubezpieczenie Gwarancja Renta można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:
- śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- trwała utrata zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- ciężka trwała utrata zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku - miesięczne świadczenie w formie renty,
- całkowita niezdolności do pracy (Towarzystwo przejmuje opłacanie składek).
pokaż