Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

Ubezpieczenia majątku

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA JEST BEZCENNE.

Dlatego oferujemy Państwu pełną ochronę domu, mieszkania a także ubezpieczenia osobowe i NNW.

PAKIETOWE UBEZPIECZENIE DOMU / MIESZKANIA

 • Idąc z duchem czasu firmy wprowadzają tzw ubezp. all risks czyli ubezp. od wszelkich ryzyk.              Poza wyszczególnionymi w OWU wyłączeniami - standardowymi jak w każdym ubezpieczeniu majątku jesteśmy pod pełną ochroną po wykupieniu tego rodzaju polisy.
Możemy też zdecydować się na standardowe warunki polisy przy ubezp. mieszkań lub domów tzn:
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in. ryzyko pożaru, gradu, huraganu, zalania, wybuchu, trzęsienia ziemi, przepięcia a także powodzi),
  obejmujące dom lub mieszkanie ze stałymi elementami, pomieszczenia gospodarcze, budowle, mienie codziennego użytku w tym również sprzęt AGD i RTV i wiele innych

 • ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem, wandalizmu oraz rozboju poza miejscem ubezpieczenia
  obejmujące ruchomości domowe tj. rzeczy codziennego użytku, sprzęt AGD, RTV, rzeczy gości, również mienie podręczne, np. torebka czy plecak wraz z zawartością poza miejscem ubezpieczenia

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  ubezpieczenie obejmujące wszystkich członków rodziny (dodatkowo zwierzęta domowe) za zdarzenia wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, polecane w szczególności dla osób lubiących czynny wypoczynek: rowery, narty, pływanie, lub posiadających psy rasy uznawanej za niebezpieczną, oraz dla osób wynajmujących lub podnajmujących dom czy mieszkanie.

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  obejmujące trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, dodatkowo także następstwa zawału serca i udaru mózgu

 • ubezpieczenie Home Assistance
  obejmuje natychmiastową pomoc Ubezpieczyciela w przypadku zdarzenia losowego lub awarii instalacji, kradzieży z włamaniem lub rozboju, które spowodowały szkodę w miejscu ubezpieczenia

 • ubezpieczenie Medical Assistance
  obejmuje pomoc assistance w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego

  Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, mechanicznego sprzętu turystycznego, domu letniskowego, uniform, pakiet dla lekarza. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać ubezpieczenie do potrzeb i możliwości podczas bezpośredniego kontaktu.
pokaż

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Przeznaczenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
Ty, Twoje dziecko lub osoby przez Ciebie zatrudnione np. opiekunka do dziecka, możecie nieumyślnie wyrządzić szkodę osobom trzecim i odpowiadać za to finansowo. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym chroni Cię od finansowych konsekwencji takich zdarzeń.
OC w życiu prywatnym możemy wzbogacić o klauzule dodatkowe m.in. rozszerzające zakres OC na cały świat, OC najemcy, OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej, posiadaniem psów i koni, dodatkowych nieruchomości, budową oraz używaniem jachtów i łodzi motorowych.
pokaż

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, na wakacje i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.
Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia i pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy zagranicznej. Gwarantuje pomoc 24h na dobę podczas podróży, opłacenie rachunków za leczenie i zorganizowaną pomoc.
pokaż