Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

Ubezpieczenia komunikacyjne

AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Do wyboru ubezpieczonego pozostają różne wariany w zależności od sposobu rozliczenia szkody, zastosowanych części oryginalnych lub zamienników, oraz wiele innych które dopasujemy w zależności od potrzeb.
pokaż

OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
- w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
- w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.
pokaż

MINICASCO

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.
pokaż

UBEZPIECZENIE SZYB

Wybita lub pęknięta szyba samochodowa to często spotykany problem dotykający kierowców. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa pochłonąć wiele cennego czasu. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC.
pokaż

NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie. Polisa chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami. Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu.
pokaż

ASSISTANCE (ASS)

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa. Takie rzeczy spotykają codziennie setki kierowców. Muszą wtedy sami wymienić koło, czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. Ubezpieczenie ASS powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.
Różne warianty tego ubezpieczenia dają poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, w Polsce i na świecie.
pokaż

OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie Ochrony prawnej w ruchu drogowym zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.
pokaż

ZIELONA KARTA (ZK)

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemu Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.
Wybierając się w podróż po za granice naszego kraju warto sprawdzić czy taka karta będzie nam potrzebna - wiele firm wydaje ją gratis do ubezpieczenia OC pojazdu.

PBUK Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

pokaż