Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

FAQ

Będąc właścicielem samochodu i polisy OC masz prawo do...

Zgodnie z ustawą 22 maja 2003 r:

1. Nawet jeśli spóźniliśmy się z kupnem OC na kolejny rok, jesteśmy chronieni ubezpieczeniem OC, ponieważ umowa jest przedłużana automatycznie. Oznacza to, że jeśli ważność polisy upłynęła 3 maja, a my 5 maja spowodowaliśmy wypadek, ubezpieczyciel pokryje szkody z własnej kieszeni i nie będzie dochodził od nas zwrotu wypłaconych kwot. Oczywiście są pewne warunki które powinny być spełnione aby TU wznowiło nam ubezpieczenie. Dotyczy to tylko polis które sami zawieraliśmy ( nie po zakupie) oraz polisa taka musi być opłacona w całości.

2. Mamy prawo do zwrotu niewykorzystanej składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC, gdy wyrejestrowaliśmy samochód. Zwrot należy się od dnia wyrejestrowania pojazdu. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód oddaliśmy na złom, czy został on skradziony i policja umorzyła śledztwo w sprawie (zwykle umarza po miesiącu). Zwrot otrzymamy także w przypadku sprzedaży auta, gdy kupujący zrezygnuje z naszego ubezpieczenia i w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna powiadomi o tym naszego ubezpieczyciela.

3. Kupując auto, masz prawo do polisy (i dokumentów potwierdzających zapłatę składki lub rat!!!) wykupionej przez poprzedniego właściciela. Nie ma on prawa odmówić nam wydania tych dokumentów. Tylko kupujący decyduje o tym, czy będzie korzystał z tego ubezpieczenia, czy zdecyduje się na usługi innej firmy. Na decyzję ma 30 dni. Firma ma prawo za to zrobić tzw rekalkulację składki- tzn przeliczyć składkę wg parametrów nowego nabywcy tj wiek, miejsce zamieszkania, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia itp.

4. Masz prawo zmienić firmę ubezpieczeniową. Jednak zwrot składki można uzyskać tylko w przypadku wyrejestrowania samochodu. Poprzedniego ubezpieczyciela należy poinformować pisemnie lub zgłosić ten fakt osobiście w oddziale lub u agenta. Należy to zrobić nie później niż na dzień przed zakończeniem trwania poprzedniej umowy, ale można to zrobić z dużym wyprzedzeniem, np. miesięcznym. Również z dużym wyprzedzeniem można kupić nową polisę.

Jeśli nie chcemy w kolejnym roku polisowym przedłużać współpracy z obecnym ubezpieczycielem, nie wystarczy, że podpiszemy umowę z nowym zakładem ubezpieczeń. Musimy jeszcze zawiadomić dotychczasowego ubezpieczyciela, że nie chcemy zawierać z nim umowy w kolejnym roku najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony.
To zawiadomienie musi dotrzeć do ubezpieczyciela a my powinniśmy zadbać o potwierdzenie nadania pisma. Wystarczy, że nadamy go w tym dniu np. listem poleconym. Warto wysłać je na kilka dni wcześniej, a w przypadku, gdy zwlekaliśmy do ostatniego dnia najlepiej je doręczyć osobiście do jakiejkolwiek placówki "starego" ubezpieczyciela (inspektoratu, oddziału) i zadbać o potwierdzenie przyjęcia pisma w jednostce np. o pieczątkę z datą na kopii pisma!
W naszym biurze dbamy o naszych Klientów i nie muszą oni sami jeździć i szukać oddziałów lub inspektoratów poprzedniego ubezpieczyciela.

Jeżeli jednak nas to spotkało
Czy można coś zrobić jeśli otrzymamy dwa uzasadnione wezwania do zapłaty składki? Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych działając w interesie ofiar wypadków komunikacyjnych, nakłada na właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Jednak w sytuacji, w której posiadamy dwie polisy możemy skorzystać z możliwości jakie daje nam art 28a ustawy i wypowiedzieć polisę wznowiona automatycznie.

Jak skutecznie wypowiedzieć ubezp. OC na pojazd zawarte przed zmianą ustawy tj przed dniem 11.02.2012r?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń na życie?

Obowiązki związane z ubezpieczeniem OC samochodu

Sposób wykorzystywania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Ubezpieczyciele chwalą się tańszymi ubezpieczeniami. Czy warto z nich korzystać?